Kazyýet

proList_5
case-1

Siçuan Emei dag funfang dag rezidensiýasy

Siçuan Emei dag funfang dag rezidensiýasy

Taslamanyň beýany Yununfang dag rezidensiýasynyň meýilleşdirilen gurluşyk meýdany 30,000 inedördül metr.Birinji etapyň umumy gurluşyk meýdany 20 willadan, 2 klubdan we 1 syýahatçy kabul ediş merkezinden ybarat 4130 inedördül metr.

case-1

Hebeýiň Siongan şäherinde ýerleşýän “Park Park Tangshan” sergi bagy EPC taslamasy

Parkurt seýilgähi Tangshan sergi bagy EPC Pro ...

Taslamanyň beýany Taslamanyň esasy bölegi, binanyň beýikligi 16,8 metr bolan modully ekologiki bag myhmanhanasydyr.Bu kompaniýanyň ilkinji modully ýyldyzly myhmanhana taslamasydyr.Taslama ultra ýokary we ultra giň, tertipsiz we tertipsiz ýeke modulyň çäklendirmelerini bozdy we dizaýn talaplaryna laýyk gelýän we çyzmagyň ilkinji hemişelik taslamasy ...

case-1

Lianyungang ene we çaga saglyk hassahanasynyň gyzzyrma kliniki binasy

Lianyungang Enäniň gyzzyrma kliniki binasy ...

Taslamanyň beýany Taslamanyň gurluşyk möhleti 50 gün.1-nji ýerasty gat demirbeton gurluşyny, 1-nji gatdan ýokarda, 2-nji gat polat gurluşly modully binany kabul edýär.Binanyň beýikligi 3,6 metr, umumy beýikligi 12 metr.Bu taslama ýokanç kesel hassahanalarynyň degişli aýratynlyklaryna laýyk gelmeli gyzzyrma klinikasydyr....

case14

Wuhan hassahanasy

Wuhan hassahanasy

Taslamanyň beýany 2020 2020-nji ýylda täze täç epidemiýasy döräli bäri kompaniýamyz Pekin, Týanjinin, Çaňçun, Sian, Çhengzhouou, Sýanýan, Wuhan, Sýuzhou, Şençzhenen, Urumçi, epidemiýa garşy keselhana taslamalarynyň gurluşygyna gatnaşdy. Jemi meýdany 60,000 inedördül metre barabar bolan Hotan we beýleki şäherler.Negative negativearamaz basyş ýokanç kesel bölüminiň taslamasy ...

Mobile Mother-Infant room2

Jübi ene-çaga otagy

Jübi ene-çaga otagy

Taslamanyň beýany ● Jübi ene we çaga otaglaryny diňe metro stansiýalarynda, ýokary tizlikli demir ýollarda we howa menzillerinde ulanyp bolmaýar.Sergi we söwda merkezleri ýaly ýapyk sahnalarda, awtobus duralgalary, söwda köçeleri, seýilgähler, ýaşyl ýollar we ajaýyp ýerler ýaly açyk sahnalarda hem ulanylyp bilner.● Içerki kesel ýokaşmazlygy üçin iň ýokary derejede duýgur dizaýny kabul edýär, ...

case12

Tehnologiýa akylly jemgyýetçilik hajathana

Tehnologiýa akylly jemgyýetçilik hajathana

Taslamanyň beýany Akylly sanitariýa desgalary - arassaçylyk pudagynda köçe desgalarynyň derejesini hemmetaraplaýyn gowulandyrmak üçin awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy integrasiýasy we akylly işlemek we tehniki hyzmat etmek Köp kategoriýaly önümler: Rim sütüni, şäher jady gutusy, kosmos kapsulasy, bal ary, aýna bal, şäher stansiýa Daş görnüşi ...

case-1

Hohhotdaky toplumlaýyn jemgyýetçilik hajathanasy

Hohhotdaky toplumlaýyn jemgyýetçilik hajathanasy

Taslamanyň beýany Gurluşyk wagty 2019 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Huhhot, Hytaý Modullaryň sany 103 Strukturanyň meýdany 5100㎡

case-1

Pekiniň Fengtaý etrabynda kiçi ýangyn bekedi

Fengtaý etrabynda kiçi ýangyn bekedi, Beý ...

Taslamanyň beýany Modully ýangyn bekedi, gurluş ulgamy, diwar ulgamy, güýçli we gowşak tok ulgamy, suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamyndan ybarat birlik moduly hökmünde garaşsyz guty gurluşyna esaslanýar.Gurluşyk, bezeg we ulanmak birleşdirilen.Gurluşygyň umumy wezipeleri wezipe, taýýarlyk, ýygnak ...