Kazyýet

proList_5
case-1

Pekin adaty uniwersitetiniň çagalar bagynyň Mingguang şahamçasynyň mugallymçylyk binasy

Pekin adaty uniwersitetiniň mugallymçylyk binasy ...

Taslamanyň beýany Dikeldilenden soň, umumy gurluşyk meýdany 4500 inedördül metr we 2400 inedördül metr täze gurlan meýdany, 18 synpda (540 adam) mekdebe çenli çagalaryň mekdebe çenli bilim isleglerini kanagatlandyrýar.Gurluşygyň mazmuny okuw jaýlaryny, aşhanalary, garawul otaglaryny, gazan otaglaryny we ş.m., şeýle hem işjeň ýerler, ýollar we skwa ...

case-1

Paýtagt adaty uniwersitet orta mekdebiniň modul synp otagy

Paýtagt adaty uniwersitetiniň modul synp otagy ...

Taslamanyň beýany Gurluşyk wagty 201908-11 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Pekin, Hytaý Modullaryň sany 132 Gurluşyň meýdany 4397.55㎡

case-1

Pekin Baýi orta mekdebiniň modully okuw binasy

Pekin Baýi beýik modully okuw binasy ...

Taslamanyň beýany project Taslamanyň okuw binasy gysga möhletde synp üpjünçiligini ep-esli ýokarlandyryp biljek modully gurluşyk görnüşini kabul edýär.Only Diňe bir taslamanyň hilini üpjün etmek bilen çäklenmän, gurluşyk işleriniň 90% -ini çylşyrymly enjamlary we standartlaşdyrylan gurluşyk proseduralaryny ulanmak arkaly zawoda geçirýär ...

case-2

Hytaýyň Renmin uniwersitetine degişli başlangyç mekdebiň aýdym-saz repetisiýa zaly

Baglanyşykly başlangyç şonyň aýdym-saz repetisiýa zaly ...

Taslamanyň beýany Taslama 15 metr aralygy 39 sany super uly moduldan ybarat.Binanyň beýikligi 8,8 metr, ikinji gaty 5,3 metre ýetýär.Bilim we uly giňişlikde modully gurluşyk pudagynda öňegidişlik gazandy.Gurluşyk wagty 201706 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Pekin, Hytaý 39 modul sany 39 Gurluşyň meýdany 1170㎡ ...

case-1

Pekin howa menziliniň gündogar bölegindäki perron dolandyryş diňiniň ýaşaýyş meýdany

Apron dolandyryş diňiniň ýaşaýyş meýdany ...

Taslamanyň beýany, hemişelik gurluşyk modullaryny ulanyp, zawod önümçiligine, ýerdäki gurnama, toplumlaýyn aragatnaşyk ulgamy, maglumat tor ulgamy, howpsuzlyk gözegçilik ulgamy, akylly dolandyryş ulgamy gurmak, toplumlaýyn fotoelektrik, gün energiýasy daşky gurşawy goramak energiýa ulgamyny ulanmak. , grafen uglerod nano filmini ýylatmak we beýleki adv ...

case-1

6-njy Aziýa çäge oýunlary Gandbol meýdançasy

6-njy Aziýa çäge oýunlaryny goldaýan desgalar ...

Taslamanyň beýany Gurluşyk wagty 202009 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Hainan, Hytaý Modullaryň sany 30 Gurluşyň meýdany 1026㎡

case-2

Palau Marriott Resort

Palau Marriott Resort

Taslamanyň beýany Taslamanyň düzümi: Taslamanyň birinji tapgyry: 1 # bina, esasy myhmanhana binasy (bäş ýyldyzly) 2 # umumy ýaşaýyş jaýy binasy + enjamlar binasy • ada binasy • basseýn • suw öýi we ş.m. • II tapgyra taslama: Insarym adada Villa 1 # Myhmanhananyň esasy binasy: • Gurluşyk meýdany: 19888m2 (ýerden 17088m2, ýerasty 2800m2), 184 ...

case-1

Hytaý gurluşyk Nanyang Singapur modully işçiler kwartirasy

Hytaý Gurluşyk Nanyang Singapur Modul Wo ...

Taslamanyň beýany Singapuryň FPC standartyna berk laýyklykda 3 * 6m modul ýygnalýar we ýygnalýar, jemi 288 toplum, şol sanda 256 toplum modul we 32 sanitariýa moduly.Gurluşyň meýdany 5184㎡ Gurluşyk döwri 30 gün , 2020.07 ...