proList_5

Şençzheneniň Baguang etrabynda hyzmat merkeziniň edarasy

case-1

Taslamanyň beýany

Taslamanyň umumy dizaýny howly jaýlarynyň adaty ýerleşişini kabul edýär, modully gurluş gurluşy ulgamyny we toplumlaýyn bezegiň gurluşyk görnüşini ulanýar we daşky gurşaw faktorlaryny birleşdirip, hyzmat merkezini jemgyýetçilik ofisinde daşky gurşaw simbiozy we bilelikde ýaşamak bilen birleşdirýär. adamlar we tebigat, içinde hyzmat zaly bar.Ofis, mejlisler otagy, işgärler naharhanasy, zal we beýleki işleýän ýerler.

Wagt 202007 ýerleşýän ýeri Şençzhenen, Hytaý
San 121 Meýdany 2319㎡
case-2
case-4
case-3
case-5