Kazyýet

proList_5
case-3

Gijeki bazar, A-08 blok, Oujiangkou senagat topary, Wenzhou

Gijeki bazar, A-08 blok, Oujiangkou senagat ...

Taslamanyň beýany Gurluşyk wagty 2021 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Wenzhou, Hytaý Modullaryň sany 85 Düwürtik meýdany 2600㎡

case-1

Çongçin Jiangjin toplumlaýyn baglanyşyk zolagy hemmetaraplaýyn goldaw zolagy

Çongçin Jiangjin toplumlaýyn baglanyşyk zolagy Co ...

Taslamanyň beýany ● Taslama, Çongçiniň Jiangjin toplumlaýyn baglanyşyk zolagynda, iki tarapyndaky şaýol bilen ýanaşyk, has geografiki ýerleşişi bilen ýerleşýär.● Baza 3 ugra bölünýär: sergi meýdançasy, täjirçilik meýdançasy, ofis meýdany ● Bina tutuşlygyna modully jaýlardan durýar, gök we çal esasy reňkler hökmünde diňe daş-töweregi utgaşdyrmaýar ...

case-1

Şençzhenen Biennale şäherindäki geljekki mekdepler

Şençzhenen Biennale şäherindäki geljekki mekdepler

Taslamanyň beýany ● Taslamanyň mazmuny: mekdepleriň 5 görnüşi: X mekdep synp otagy, Zhongxiang synp otagy, Maza synp otagy, Dürli synp otagy, Bina blok otagy.● Gurluşyk pollary: 4 gat (bölekleýin) ● Binanyň beýikligi: poluň beýikligi 3,5 m, umumy beýikligi 14,48 m ● Taslamanyň aýratynlyklary: Bu taslama geljekki bilimiň daşyndan aýlanyp, 2019 Şençzhenen-Gonkong Biennale temasynyň sergisiniň bir bölegi .. .

case-1

Pekiniň ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda “Gurluşykçylaryň öýi”

Pekin Ekonoda “Gurluşykçylaryň öýi” ...

Taslamanyň beýany "Gurluşykçylaryň öýi" jemgyýetçilik esasly iş modeli, hökümetiň epidemiýanyň öňüni almak zerurlyklaryny, şeýle hem howpsuzlygy, ýangyndan goramagy, lukmançylyk kömegini we arassaçylygy merkezleşdirilen dolandyrmagy netijeli çözüp bilýän ýapyk dolandyryşdyr. gurluşykçylar "ofis meýdanyny, ýaşaýyş meýdanyny we giňişleýin iş meýdanyny öz içine alýar.Office Ofis meýdany garaşsyz bölümi kabul edýär, ...

case-1

Dag gerişleri

Dag gerişleri

case-1

Jemgyýet polisiýa merkezi

Jemgyýet polisiýa merkezi

case-thu

Şençzheneniň Baguang etrabynda hyzmat merkeziniň edarasy

Şen, Baguang etrabynda hyzmat merkeziniň ofisi ...

Taslamanyň beýany Taslamanyň umumy dizaýny, howly jaýlarynyň adaty ýerleşişini kabul edýär, modully gurluş gurluşy ulgamyny we toplumlaýyn bezegiň gurluşyk görnüşini ulanýar we daşky gurşaw faktorlaryny birleşdirip, hyzmat merkezini jemgyýetçilik ofisinde daşky gurşaw simbiozy we adamlaryň we tebigatyň bilelikde hyzmat ediş zaly bilen bilelikde ýaşamagy....

case-thu

Ulanqabdaky Apple Maglumat Merkezi

Ulanqabdaky Apple Maglumat Merkezi

Gurluşyk wagty 201902 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Içki Mongoliýa, Hytaý Modullaryň sany 191 Gurluşyň meýdany 3438㎡