proList_5

Pekiniň ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda “kwartira myhmanhanasy”

case-3

Taslamanyň beýany

Taslamanyň binanyň beýikligi takmynan 33 metre, täze gurlan 1810 kwartirany, nepis bezeg we eltip bermek üçin mebel we hammam enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.Ykdysady zolakdaky senagat tehnikleri üçin ýaşaýyş jaý howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zehinli kwartira bolup hyzmat etmek meýilleşdirilýär.

Taslama ýaşyl binanyň iki ýyldyzly dizaýnynyň talaplaryna laýyk gelýär, gün-termiki binanyň toplumlaýyn dizaýnyny kabul edýär, deslapky gurluşyk dizaýnyny modully utgaşdyrmak ýörelgesine eýerýär, gurluşyk maglumat modeli BIM tehnologiýasyny ulanýar we ähli hünär dizaýnyny birleşdirýär.

Taslama, binagärlik, gurluş, elektromehaniki we içerki bezeg tamamlanandan soň birleşmegi amala aşyrýan modully ramka goldaw gurluş ulgamyny kabul edýär;zawodda köp sanly standart modul ýygnalýar we ýerinde gurnamak üçin interfeýsiň diňe bir bölegi galypdyr.

Umumy gurluşyk deslapky taýýarlanýar we adaty gatlak moduly ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa we gurluşyk tizligi çalt bolan ähli gury gurluşyk usulyny kabul edýär.Dizaýnyň başyndan başlap, tamamlanmagyna we eltilmegine çenli 10 aý gerek.

Gurluşyk wagty 2022 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Palao
Modullaryň sany 1540 Gurluşyň meýdany 35,000㎡
Görnüşi Hemişelik modul
case-1