Önümler

Inside_banner

Hemişelik we ýarym hemişelik modully jaý

Polat gurluş modul jaýynyň mowzuk gurluşy adaty polat bilen kebşirlenýär. Gorag ulgamy köp gatly birleşýän içki we daşarky bezeg diwary + ýeňil polat keel. Resmi binanyň dizaýnyna laýyklykda ýük çyzygyny düzüň we ulanyň. Diňe ulanyp bilersiňiz ýa-da keseligine we dikligine köp ugurly kombinasiýalar bilelikde ulanylýar we gerekli ululykda birleşdirilip bilner. 50 ýyldan gowrak ulanyp bilersiňiz, 20-den gowrak gatlak ýükläp bilersiňiz, giňden ulanylýarmyhmanhana, mekdep, kwartira, hassahana, ýaşaýyş jaýy we beýleki sahnalar.