proList_5

Wuhan hassahanasy

case-2

Taslamanyň beýany

2020 Täze täç epidemiýasy 2020-nji ýylda ýüze çykaly bäri, kompaniýamyz Pekin, Týanjinin, Çaňçun, Sian, Çengjou, Sýanýan, Wuhan, Sýuzhou, Şençzhenen, Urumqi, Hotan we epidemiýa garşy hassahana taslamalarynyň gurluşygyna gatnaşdy umumy meýdany 60,000 inedördül metre barabar bolan beýleki şäherler.
Negative negativearamaz basyş ýokanç kesel bölümi taslamasy, bufer zolaklary, hassahana geçelgeleri we näsag geçelgeleri ýaly funksional ýerlerden durýar.Geçip bolmaýan membranalar bilen doly örtülendir we ýagyş suwlary we lagym suwlary doly ýygnalyp, dezinfeksiýa edilýär.Näsaglaryň we lukmançylyk işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin lukmanlary we hassalary başga ýere gönükdirmegiň gurluşyk ýörelgesine berk eýeriň.
Ward Palatanyň iki tarapy spesifikasiýalara laýyklykda berk işlenip düzülendir we üç derejeli arassa we hapa bölekler: lukmanyň geçişi, bufer zonasy we palata polo positiveitel basyş meýdany, nol basyş meýdany we otrisatel basyş meýdany.
Ven Howa çalşygy dizaýnynda tehnikler adaty önümlerimiziň howa berkligine esaslanyp köp synaglary geçirdiler we howa kanallary hökmünde täzeçillik bilen saýlanan PVC turbalaryny geçirdiler, bu diňe bir uly göwrümli garaşylmadyk gurnama üçin amatly bolman, eýsem doly göz öňünde tutýar içki dizaýn, otag otagyny has gysga we owadan edýär.

case-1
case-3
case-6
case-5
case-4