proList_5

Şençzhenen Biennale şäherindäki geljekki mekdepler

case-2

Taslamanyň beýany

● Taslamanyň mazmuny: mekdepleriň 5 görnüşi: X mekdep synp otagy, Zhongxiang synp otagy, Maza synp otagy, Dürli synp otagy, Gurluşyk bloky synp otagy.
● Gurluşyk pollary: 4 gat (bölekleýin)
● Binanyň beýikligi: poluň beýikligi 3,5 m, umumy beýikligi 14,48 m
● Taslamanyň aýratynlyklary: Bu taslama, geljekki mekdepleriň geljekki bilim modeline we bilim binagärçiligi pudagynda prefabrik we modully gurluşyk mümkinçiligine bagyşlanan 2019 Şençzhenen-Gonkong Biennalesiniň esasy sergisiniň bir bölegidir.Bütin gurluş açyk ýagdaýda, her birlik moduly doly giňişlikdir, köp açyk baglanyşyklar, standart birlik modullary ýa-da birnäçe modullar çäksiz goşulyp bilner we üç ölçegde çäksiz ösüp biler we bina çäksiz giňişlige öwrüler., dürli ýerleriň we funksiýalaryň zerurlyklaryna çeýe uýgunlaşyň.

Wagt 2019 ýerleşýän ýeri Şençzhenen, Hytaý
San 78 Meýdany 2000㎡
case-3
case-4
case-5
case-6