Kazyýet

proList_5
parking-thu

Şençzheneniň Pingshan etrabynda üç ölçegli awtoulag duralgasy üçin goldaw desgalarynyň gurluşygy

Üç adam üçin goldaw desgalarynyň gurluşygy ...

Taslamanyň beýany Taslamanyň meýdany 2328 inedördül metre barabar bolan meýdany 3,481 inedördül metre barabardyr.Awtoulag duralgasy takmynan 15 metr beýiklikde we 370 goşmaça awtoulag duralgasy oturdyldy.Taslama gurulýar we gurluşyk möhleti 180 gün.Adaty tehnologiýa bilen deňeşdirilende, milli öňdebaryjy mehaniki awtoulag duralgasy enjamyny kabul edýär ...

case-2

Aýrylýan kazarmalar

Aýrylýan kazarmalar

Taslamanyň beýany ● Gurluşyk wagty: 2019 ● Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Fuzhou, Hytaý ● Modullaryň sany: 100 ucture Gurluş meýdany: 2788㎡ ● Bu taslamada sökülýän kazarmada birnäçe innowasion dizaýn geçirildi.Diňe 1 durmuş üçin zerur modullar bilen enjamlaşdyrylanok, eýsem daşarky garaşsyz hajathana, meýdan okuw otaglary, prefabrik ... ýaly täze dizaýnlary hem öz içine alýar.

case-1

Şençzhenen Pingşan modully okuw binasy

Şençzhenen Pingşan modully okuw binasy

Taslamanyň beýany ● Gurluşyk wagty: 2019 ● Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Şençzhenen, Hytaý ● Modullaryň sany: 132 ● Gurluş meýdany: 2376㎡ ● Gurluşyk möhleti bary-ýogy 30 gün.Gurluşygyň mazmuny 8 okuw synpyny, 2 okuw otagyny, 2 iş otagyny, 4 hajathana, 2 basgançak we beýleki goldaw desgalaryny öz içine alýar....

case-1

Barak önümleriniň seriýasy

Barak önümleriniň seriýasy

Taslamanyň beýany Gurluşyk wagty 2020 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Pekin modullaryň sany 154 Gurluşyň meýdany 2328㎡ Gurluşygyň mazmuny: Bu çalşyk çalşyklary we nobatdaky dynç alyş otaglary, şol sanda 68 umumy ýaşaýyş jaýy, naharhanalary goldamak üçin türgenleşiklerde we söweş taýynlyk buýruk merkezinde kadrlar üçin ulanylar , sport zallary we beýleki zerur funksiýalar....

case-2

Dinozawr-3 Modully Net-Zero Energy Smart Habitat

Dinozawr-3 Modully Net-Zero Energy Smart Habitat

Taslamanyň beýany Hytaýda energiýany tygşytlamak we gurmak arkaly “net-nol” maksadyna ýetmek üçin energiýa sarp edilişini we üçekdäki gün fotoelektrik energiýa ulgamyny azaltmak üçin passiw tehnologiýany ulanýan Hytaýda ilkinji taýýarlanan modully net-nol energiýa saglygy toplumy. ýokary öndürijilikli ýylylyk izolýasiýa diwarlary, polat Gurluş moduly termiki köpri tehnologiýasy, mod ...

case-2

Pekiniň ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda “kwartira myhmanhanasy”

Pekin ykdysadyýetindäki “kwartira myhmanhanasy” ...

Taslamanyň beýany Taslamanyň binanyň beýikligi takmynan 33 metre, şol sanda täze gurlan 1810 kwartirany, nepis bezeg we eltip bermek üçin mebel we hammam enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.Ykdysady zonadaky senagat tehnikleri üçin ýaşaýyş jaý howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zehinli kwartira bolup hyzmat etmek meýilleşdirilýär.Taslama ýaşyl binanyň iki ýyldyzly dizaýnynyň talaplaryna laýyk gelýär, i ...

case-1

Şençzhenen Luohu etrap mekdebi

Şençzhenen Luohu etrap mekdebi

Taslamanyň beýany Gurluşyk wagty 2020 Taslamanyň ýerleşýän ýeri Şençzhenen, Hytaý Modullaryň sany 48 Gurluşyň meýdany 7013㎡ Gurluşyk wagty takmynan 70 gün, 1600 dereje üpjün edilip bilner

case-1

Şençzhenen şäherindäki başlangyç mekdebi

Şençzhenen şäherindäki başlangyç mekdebi

Taslamanyň beýany Binanyň fasad dizaýny, binany tehnologiýa we geljege doly many berýän modully prefabrik alýumin panelli perde diwarynyň standartlaşdyrylmagyny kabul edýär.Şençzheneniň ýagyşly howa sebäpli koridor 3,5 metre çenli giňeldilip, asyl arassa geçiş meýdançasyny aragatnaşyk giňişligine öwürdi.Gurluşyk wagty 2021 Proj ...

12345Indiki>>> Sahypa 1/5